BODRUM ANTİK TİYATROSU

ntik Tiyatro Halikarnassos Antik Kentinin kuzeyinde yer alan ve nekropol olarak kullanılmış olan Göktepe’nin güney yamacına denk gelmektedir. M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bu görkemli yapı Roma İmparatorluk Çağı öncesi tiyatroların tüm özelliklerini yansıtmaktadır.
Tiyatro üç bölümde ele alınabilir.
l. Oturma Sıraları (Cavea) Bölümü:
At nalı şeklinde oyularak oturma kademeleriyle birlikte kabaca biçimlendirilmiş ana kaya üzerine yerleştirilen mermer bloklarla inşa edilmiştir. Oturma sıraları ortadan yatay olarak geçen (Diazoma) bir yolla enine ikiye ayrılmıştır. Alt bölüm sağlam bir biçimde günümüze kadar gelmişse de üst bölüm doğa ve insanların yaptığı tahribat nedeniyle harap bir durumdadır. Oturma sıraları ayrıca dikine 11 merdivenle (Kerkides) 12 bölüme ayrılmaktadır. Bu yatay ve dikey geçişler tiyatronun dolup boşalmasında kolaylık sağlamak üzere yapılmıştır. Eldeki verilere göre tiyatro 10.000 kişi kapasiteli olduğu düşünülmektedir. Oturma bölümünün yarım daireden büyük planlı olması en eski taş tiyatrolardan biri olduğunu göstermektedir.
2.Orkestra Bölümü:
Tiyatronun ortasında yer almaktadır ve oturma sıraları bölümüne uygun olarak yarım daireden daha büyük bir biçimde yapılmıştır. Antik Çağlarda oynanan oyunları, söylediği şarkılarla ve bir çeşit koreografi ile destekleyen koro, orkestrada yer almaktaydı. Ortada, oturma sıralarının hemen önünde yer alan sunak, Anadolu’da ortaya çıkmış bir tanrı olan Dionyssos’a yapılan sunular için konulmuştur. Roma Çağı’nın sonlarına doğru bu tip tiyatrolarda gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri yapılmıştır. Burada da seyircileri dövüşçülerden ayıran korkuluk levha kalıntılarını görmek mümkündür.
3.Sahne Yapısı:
Tiyatronun güney kısmında yer alır. At nalı biçimindeki oturma bölümünün açık kısmını kapatacak biçimde inşa edilmiştir. Dikdörtgen bir yapıdır. İki katlı bir yapı olduğu ve orkestraya bakan kısmında bir sahne önü podyumu bulunduğu izlenebilmektedir. Bu bölümün arka tarafındaki duvar üzerinde oynanacak oyuna göre değişen portatif dekor levhaların asıldığı oyuklar görülebilmektedir. Sahne yapısındaki kapılar, oyunda rol alan oyuncuların ve protokolün kullandığı kapılardır. Sahne binası ile oturma bölümü arasında yer alan girişler (Parados) izleyicilerin giriş ve çıkışlarına ayrılmıştır.